Câu 569

Câu 569 image

Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

Được rẽ phải làn trước đèn đỏ

Submit Hint